สำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ของ อบต.ศรีมงคล
พอใจมาก ( 1230 )
89.39%
ปานกลาง ( 14 )
1.02%
ไม่พึงพอใจ ( 131 )
9.52%