หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   

กลุ่มกระยาสารท
 

วัดวิมลญาณประชาสรรค์
  
 เศียรพระคู่ตำบล ศรีมงคลพริกเผ็ด รสเด็ดกระยาสารท บรรยากาศรื่นรมย์ สวยสมหัตถกรรมไม้เก่า
   
 
 
 
 
 
   
แนวทางการส่งเสริม และปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
แนวทางการสร้างกระบวนการและกรรมวิธีในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี
   
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะให้มีความสวยงาม
 
 
 
   
แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล
   
แนวทางการพัฒนาวัสดุสำนักงาน และสถานที่ให้บริการ
 
 
 
   
แนวทางการส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย และการศึกษาภาคบังคับ
   
แนวทางการส่งเสริมศาสนา และแนวคำสอนสู่สังคมและชีวิตที่ดี
   
แนวทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
   
แนวทางการประชาสัมพันธ์ และการแสดงข้อมูลข่าวสารเพื่อประสานการมีส่วนร่วมกับประชาชน
   
แนวทางการสร้างเวทีประชาคมเพื่อร่วมสร้างร่วมพัฒนา
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทร : 056-928-283
จำนวนผู้เข้าชม 2,532,710 เริ่มนับ 1 ธ.ค. 2553
จัดทำโดย : Naxsolution.com