หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   

กลุ่มกระยาสารท
 

วัดวิมลญาณประชาสรรค์
  
 เศียรพระคู่ตำบล ศรีมงคลพริกเผ็ด รสเด็ดกระยาสารท บรรยากาศรื่นรมย์ สวยสมหัตถกรรมไม้เก่า
   
 
 
 
 
 
   
แนวทางการก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางการคมนาคม
   
แนวทางการก่อสร้างและบำรุงรักษาทางเท้าและท่อระบายน้ำ
   
แนวทางการขยายเขตการใช้ไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
 
   
แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
   
แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
   
แนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
   
แนวทางการสร้างองค์ความรู้ จัดหาตลาด และเผยแพร่ผลผลิตของเกษตรกร
 
 
 
   
แนวทางการให้การสงเคราะห์ สร้างความเสมอภาคแก่สังคมและชุมชน
   
แนวทางการสร้างความสงบเรียบร้อย และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
   
แนวทางการป้องกันยาเสพติด และส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี
   
แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ควบคุมและป้องกันโรค ทั้งติดต่อและไม่ติดต่อ
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทร : 056-928-283
จำนวนผู้เข้าชม 2,714,978 เริ่มนับ 1 ธ.ค. 2553
จัดทำโดย : Naxsolution.com