หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายนรินทร์โชติ ภัครวัฒน์อังกูร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายกาญจน์ คัชรินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางยุพยงศ์ ม่วงน้อย
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายอธิวัฒน์ นิธิโรจน์ธัญการ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายอนุสรณ์ ธิกะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ