หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   

กลุ่มกระยาสารท
 

วัดวิมลญาณประชาสรรค์
  
 เศียรพระคู่ตำบล ศรีมงคลพริกเผ็ด รสเด็ดกระยาสารท บรรยากาศรื่นรมย์ สวยสมหัตถกรรมไม้เก่า
   
 
 
 
 
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 /2554  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เรื่อง การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554
          ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคลได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เรื่องเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
          บัดนี้ คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาเสร็จสิ้นลงแล้ว สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล จึงจัดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2554 เพื่อขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าวจากที่ประชุม          มติที่ประชุมยกมือให้ความเห็นชอบร่างดังกล่าว  ทั้งหมด 18 เสียง ประธานสภาและรองประธาน งดออกเสียง มติเป็นเอกฉันท์  
          หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลงแล้วคณะผู้บริหารข้าราชการประจำพร้อมทั้งสมาชิกสภาทุกท่านได้ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ณ โรงเรียนพนมเพชร ส่วนรายละเอียดดูได้จากข่าวกิจกรรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ส.ค. 2554 เวลา 09.31 น. โดย คุณ อากร เมารีจันทร์

ผู้เข้าชม 1666 ท่าน

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทร : 056-928-283
จำนวนผู้เข้าชม 2,787,153 เริ่มนับ 1 ธ.ค. 2553
จัดทำโดย : Naxsolution.com